Φωνή της Χαλκιδικής 23-09-56 Αρ. Φύλλου 174

Κωδικός Πόρου: 00316-112027
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 23-09-56
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: εργατικό κέντρο, Κασσάνδρα, Πολύγυρος, Ιαπωνία, Μακάριος
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 23-09-56 Αρ. Φύλλου 174
Ονομασία αρχείου: foni-23-09-56-174.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.21 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.