Φωνή της Χαλκιδικής 23-08-59 Αρ. Φύλλου 326

Κωδικός Πόρου: 00316-111190
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 23/8/1959
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Ήπειρος, τουρισμός, σταφύλια, εκδηλώσεις
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 23-08-59 Αρ. Φύλλου 326
Ονομασία αρχείου: foni-23-08-59-326.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.92 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.