Φωνή της Χαλκιδικής 23-06-57 Αρ. Φύλλου 213

Κωδικός Πόρου: 00316-111599
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 23/6/1957
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: αρχαιολογικά, Ρόμπινσον, ΙΚΑ, αθλητισμός, Κασσάνδρα, κοινοτικοί υπάλληλοι, Στρατωνίκη, Κασσάνδρα, αυτοκτονία
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 23-06-57 Αρ. Φύλλου 213
Ονομασία αρχείου: foni-23-06-57-213.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.50 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.