Φωνή της Χαλκιδικής 23-05-54 Αρ. Φύλλου 52

Κωδικός Πόρου: 00316-115115
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 23-05-54
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Στρατώνι, ψείρα, εκατονταετηρίδα, Κασσάνδρα
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 23-05-54 Αρ. Φύλλου 52
Ονομασία αρχείου: foni-23-05-54-52.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.25 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.