Φωνή της Χαλκιδικής 23-03-58 Αρ. Φύλλου 252

Κωδικός Πόρου: 00316-111483
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 23/3/1958
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Παλαιοχώρι, παραλία, Νικήτη, χαρτόσημα, δάνεια
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 23-03-58 Αρ. Φύλλου 252
Ονομασία αρχείου: foni-23-03-58-252.pdf
Μέγεθος αρχείου: 11.01 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.