Φωνή της Χαλκιδικής 23-02-58 Αρ. Φύλλου 248

Κωδικός Πόρου: 00316-111494
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 23/2/1958
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Ζερβοχώρια, καπνά, γενικό νοσοκομείο, πλειστηριασμός, ελαιουργικός, συνεταιρισμός, μελισσοτρόφοι
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 23-02-58 Αρ. Φύλλου 248
Ονομασία αρχείου: foni-23-02-58-248.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.91 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.