Φωνή της Χαλκιδικής 23-01-55 Αρ. Φύλλου 87

Κωδικός Πόρου: 00316-114251
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 23-01-55
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: ιερείς, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, παγχαλκιδικός σύλλογος
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 23-01-55 Αρ. Φύλλου 87
Ονομασία αρχείου: foni-23-01-55-87.pdf
Μέγεθος αρχείου: 11.09 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.