Φωνή της Χαλκιδικής 22-12-57 Αρ. Φύλλου 239

Κωδικός Πόρου: 00316-111515
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 22/12/1957
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: θαλάσσιος πλούτος, Χριστούγεννα
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 22-12-57 Αρ. Φύλλου 239
Ονομασία αρχείου: foni-22-12-57-239.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.98 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.