Φωνή της Χαλκιδικής 22-11-59 Αρ. Φύλλου 339

Κωδικός Πόρου: 00316-111060
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 22/11/1959
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: τύπος, πυροφάνι, βιβλίο, νεολαία, Αρναία
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 22-11-59 Αρ. Φύλλου 339
Ονομασία αρχείου: foni-22-11-59-339.pdf
Μέγεθος αρχείου: 11.39 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.