Φωνή της Χαλκιδικής 22-08-54 Αρ. Φύλλου 65

Κωδικός Πόρου: 00316-114888
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 22-08-54
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: προκήρυξη, Σταυρόπουλος, Κύπρος, αλογόμυγες, τραγούδια, συλλαλητήριο
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 22-08-54 Αρ. Φύλλου 65
Ονομασία αρχείου: foni-22-08-54-65.pdf
Μέγεθος αρχείου: 9.92 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.