Φωνή της Χαλκιδικής 22-07-56 Αρ. Φύλλου 165

Κωδικός Πόρου: 00316-112956
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 22-07-56
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: φορολογία, δημοπρασία, βαμβακοπαραγωγοί, Ταξιάρχης
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 22-07-56 Αρ. Φύλλου 165
Ονομασία αρχείου: foni-22-07-56-165.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.59 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ,Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.