Φωνή της Χαλκιδικής 22-07-45 Αρ. Φύλλου 11 (191)

Κωδικός Πόρου: 00316-116182
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 22-07-45
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Τίτο, Ζερβοχώρια, Φώκαια
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 22-07-45 Αρ. Φύλλου 11 (191)
Ονομασία αρχείου: foni-22-07-45-11-191.pdf
Μέγεθος αρχείου: 4.68 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.