Φωνή της Χαλκιδικής 22-06-58 Αρ. Φύλλου 265

Κωδικός Πόρου: 00316-111397
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 22/6/1958
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: εργοδότες, εργάτες, έρανος, συνείδηση, δημοτικά πάρκα, Αϊζενχάουερ, βαμβακοπαραγωγοί, σίτος, Μακεδονική Μεταλλευτική ΑΕ, νομάρχης, σύνδεσμος αναπήρων
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 22-06-58 Αρ. Φύλλου 265
Ονομασία αρχείου: foni-22-06-58-265.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.99 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.