Φωνή της Χαλκιδικής 22-04-56 Αρ. Φύλλου 152

Κωδικός Πόρου: 00316-113207
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 22-04-56
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: υπουργείο προεδρίας, Τσάτσος, λιμεναρχείο, Θεσσαλονίκη, διοικητήρια, Αυστραλία, επάρκεια, κρέας, ακάθιστος ύμνος, ελαιοπαραγωγή
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 22-04-56 Αρ. Φύλλου 152
Ονομασία αρχείου: foni-22-04-56-152.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.83 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.