Φωνή της Χαλκιδικής 22-03-59 Αρ. Φύλλου 304

Κωδικός Πόρου: 00316-111256
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 22/3/1959
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Καναββός, 25η Μαρτίου
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 22-03-59 Αρ. Φύλλου 304
Ονομασία αρχείου: foni-22-03-59-304.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.67 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.