Φωνή της Χαλκιδικής 22-01-56 Αρ. Φύλλου 139

Κωδικός Πόρου: 00316-113220
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 22-01-56
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Χαριστός, Βασιλικός, νομάρχης, θαύματα, μεταλλεία, Κασσάνδρα, Φραγκλίνος, Αρναία, Σταυρόπουλος
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 22-01-56 Αρ. Φύλλου 139
Ονομασία αρχείου: foni-22-01-56-139.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.86 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.