Φωνή της Χαλκιδικής 21-10-56 Αρ. Φύλλου 178

Κωδικός Πόρου: 00316-112023
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 21-10-56
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: φορολογία, υπουργός παιδείας, μεταλλεία Βάβδου, Αϊζενχάουερ, Στήβενσον, γεωτρήσεις, ΔΕΗ, συγκοινωνία, βόρεια Χαλκιδική
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 21-10-56 Αρ. Φύλλου 178
Ονομασία αρχείου: foni-21-10-56-178.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.69 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.