Φωνή της Χαλκιδικής 21-08-55 Αρ. Φύλλου 117

Κωδικός Πόρου: 00316-113900
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 21-08-55
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: αγρότης, παγχαλκιδικός σύλλογος, Ράλλης, λύσσα, φρούτα, Χατζησαράντος, ύδρευση, Πυργαδίκια, κατασκήνωση
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 21-08-55 Αρ. Φύλλου 117
Ονομασία αρχείου: foni-21-08-55-117.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.91 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.