Φωνή της Χαλκιδικής 21-06-59 Αρ. Φύλλου 317

Κωδικός Πόρου: 00316-111221
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 21/6/1959
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: παιδαγωγική έρευνα, Καλλικράτεια, σιτόσπορος
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 21-06-59 Αρ. Φύλλου 317
Ονομασία αρχείου: foni-21-06-59-317.pdf
Μέγεθος αρχείου: 11.10 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.