Φωνή της Χαλκιδικής 21-06-53 Αρ. Φύλλου 4

Κωδικός Πόρου: 00316-116023
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 21-06-53
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Αρναία, τουρισμός, προσκοπισμός
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 21-06-53 Αρ. Φύλλου 4
Ονομασία αρχείου: foni-21-06-53-4.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.60 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.