Φωνή της Χαλκιδικής 21-03-54 Αρ. Φύλλου 43

Κωδικός Πόρου: 00316-115546
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 21-03-54
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: 25η Μαρτίου, αρχαιολογία, αραβόσιτος,καπνά, Γομάτι, Χαβρίας
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 21-03-54 Αρ. Φύλλου 43
Ονομασία αρχείου: foni-21-03-54-43.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.86 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.