Φωνή της Χαλκιδικής 20-12-59 Αρ. Φύλλου 343

Κωδικός Πόρου: 00316-111048
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 20/12/1959
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Χριστούγεννα, Άιζενχαουερ, ΕΦΟΠ, 1854, πρόεδρος Αμερικής
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 20-12-59 Αρ. Φύλλου 343
Ονομασία αρχείου: foni-20-12-59-343.pdf
Μέγεθος αρχείου: 11.39 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.