Φωνή της Χαλκιδικής 20-09-59 Αρ. Φύλλου 330

Κωδικός Πόρου: 00316-111080
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 20/9/1959
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: δάνεια, αγρότες, ΔΕΗ
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 20-09-59 Αρ. Φύλλου 330
Ονομασία αρχείου: foni-20-09-59-330.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.69 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.