Φωνή της Χαλκιδικής 20-09-53 Αρ. Φύλλου 17

Κωδικός Πόρου: 00316-115920
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 20-09-53
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: σεισμοπαθείς, 1821, μεταλλεία, υγειονομικά, φορολογικά
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 20-09-53 Αρ. Φύλλου 17
Ονομασία αρχείου: foni-20-09-53-17.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.91 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.