Φωνή της Χαλκιδικής 20-06-54 Αρ. Φύλλου 56

Κωδικός Πόρου: 00316-115108
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 20-06-54
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: εορτασμός επανάστασης, εκατονταετηρίδα, Γεροχρίστος
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 20-06-54 Αρ. Φύλλου 56
Ονομασία αρχείου: foni-20-06-54-56.pdf
Μέγεθος αρχείου: 15.70 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.