Φωνή της Χαλκιδικής 20-05-56 Αρ. Φύλλου 156

Κωδικός Πόρου: 00316-113183
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 20-05-56
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: αγροτικοί διανομείς, χριστιανική αγάπη, ΑΤΕ, αγροφύλακες, Γομάτι,ποδοσφαιριστές, Πάσχα, σανατόριο, Κασσάνδρα, βοσκοί, έθιμα
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 20-05-56 Αρ. Φύλλου 156
Ονομασία αρχείου: foni-20-05-56-156.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.94 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.