Φωνή της Χαλκιδικής 20-04-58 Αρ. Φύλλου 256

Κωδικός Πόρου: 00316-111470
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 20/4/1958
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: κόμματα, εξωκκλήσια, 1821, αλκόολ, χωροφυλακή, κυνήγι, ΑΤΕ
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 20-04-58 Αρ. Φύλλου 256
Ονομασία αρχείου: foni-20-04-58-256.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.70 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.