Φωνή της Χαλκιδικής 20-02-55 Αρ. Φύλλου 91

Κωδικός Πόρου: 00316-114247
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 20-02-55
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: ταμείο μεταλλευτών, δικηγορικός σύλλογος, δημοτικοί υπάλληλοι, ενοικιοστάσιο
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 20-02-55 Αρ. Φύλλου 91
Ονομασία αρχείου: foni-20-02-55-91.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.65 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.