Φωνή της Χαλκιδικής 19-09-54 Αρ. Φύλλου 69

Κωδικός Πόρου: 00316-114883
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 19-09-54
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: βία, Ράλλης, Γεωργούδης, Στανός, νομάρχης
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 19-09-54 Αρ. Φύλλου 69
Ονομασία αρχείου: foni-19-09-54-69.pdf
Μέγεθος αρχείου: 9.94 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.