Φωνή της Χαλκιδικής 19-08-56 Αρ. Φύλλου 169

Κωδικός Πόρου: 00316-117172
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 19/08/56
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: δολιοφθορές, Συκιά, Ορμύλια, αθλητισμός, άχυρο, κομμουνισμός, δημοτικά σχολεία, ιατρική περίθαλψη, ΝΙΚΗ Πολυγύρου
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 19-08-56 Αρ. Φύλλου 169
Ονομασία αρχείου: foni-19-08-56-169.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.68 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.