Φωνή της Χαλκιδικής 19-06-55 Αρ. Φύλλου 108

Κωδικός Πόρου: 00316-113909
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 19-06-55
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: πρωτεύουσα, Αριστοτέλης, ύδρευση, ανατροφή, χριστιανισμός, φορολογία, Παπασταύρου, εκλογικοί κατάλογοι
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 19-06-55 Αρ. Φύλλου 108
Ονομασία αρχείου: foni-19-06-55-108.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.82 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.