Φωνή της Χαλκιδικής 19-02-56 Αρ. Φύλλου 143

Κωδικός Πόρου: 00316-113216
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 19-02-56
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Πετράκης Γιαλούρης, Κύπρος, φιλοπατρία, υπουργείο προεδρίας, Ράλλης, νομάρχης, ΙΚΑ, στάρι, βόρεια Ήπειρος, Βουλγαρία, υποτροφία, εξωτερικό, ένορκοι, επίδομα, συνταξιούχοι
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 19-02-56 Αρ. Φύλλου 143
Ονομασία αρχείου: foni-19-02-56-143.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.68 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.