Φωνή της Χαλκιδικής 18-10-59 Αρ. Φύλλου 334

Κωδικός Πόρου: 00316-111070
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 18/10/1959
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: γαλακτοκομικοί συνεταιρισμοί, μέλι, μελίσσια
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 18-10-59 Αρ. Φύλλου 334
Ονομασία αρχείου: foni-18-10-59-334.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.78 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.