Φωνή της Χαλκιδικής 18-10-53 Αρ. Φύλλου 21

Κωδικός Πόρου: 00316-115916
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 18-10-53
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: ταχυδρομείο, Γερμανία, ανάπηροι, Μοσχοβάκος, στρατολογικό
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 18-10-53 Αρ. Φύλλου 21
Ονομασία αρχείου: foni-18-10-53-21.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.55 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.