Φωνή της Χαλκιδικής 18-09-55 Αρ. Φύλλου 121

Κωδικός Πόρου: 00316-113576
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 18-09-55
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: εθνική τοπική εορτή, λαογραφία, διαφθορά, έκθεση Θεσσαλονίκης, σχολική εργασία, οδοποιία
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 18-09-55 Αρ. Φύλλου 121
Ονομασία αρχείου: foni-18-09-55-121.pdf
Μέγεθος αρχείου: 11.04 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.