Φωνή της Χαλκιδικής 18-08-57 Αρ. Φύλλου 221

Κωδικός Πόρου: 00316-111576
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 18/8/1957
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: αγροτική αφάλεια, Λαμπράκης, έκθεση Θεσσαλονίκης, υπουργός δικαιοσύνης, Αριστοτέλης, χωροφυλακή, Βουρβουρού, τουρισμός, Στιβαχτάρης, μεταλλεία, Βάβδος
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 18-08-57 Αρ. Φύλλου 221
Ονομασία αρχείου: foni-18-08-57-221.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.88 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.