Φωνή της Χαλκιδικής 18-07-54 Αρ. Φύλλου 60

Κωδικός Πόρου: 00316-115104
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 18-07-54
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Παπαγεωργίου, διαθήκη, δάση, βάλτοι, Γομάτι
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 18-07-54 Αρ. Φύλλου 60
Ονομασία αρχείου: foni-18-07-54-60.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.20 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.