Φωνή της Χαλκιδικής 18-03-56 Αρ. Φύλλου 147

Κωδικός Πόρου: 00316-113212
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 18-03-56
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Αγγλία, Κύπρος, Ράλλης, ώρες εργασίας, ζημίες, πλημμύρες, σόγια, λαογραφία, σηροτροφία, μεταλλεία, Βάβδος
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 18-03-56 Αρ. Φύλλου 147
Ονομασία αρχείου: foni-18-03-56-147.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.53 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.