Φωνή της Χαλκιδικής 18-01-59 Αρ. Φύλλου 295

Κωδικός Πόρου: 00316-111280
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 18/1/1959
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Μακρής, υπουργός δικαιοσύνης, θηλασμός, Ολυμπιάδα, Καλαμαριά
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 18-01-59 Αρ. Φύλλου 295
Ονομασία αρχείου: foni-18-01-59-295.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.98 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.