Φωνή της Χαλκιδικής 17-11-57 Αρ. Φύλλου 234

Κωδικός Πόρου: 00316-111531
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 17/11/1957
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: εκπαίδευση, καπνά, Δασκαλούδης, δημοσιογράφοι, Μανέντης, μεταλλεία
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 17-11-57 Αρ. Φύλλου 234
Ονομασία αρχείου: foni-17-11-57-234.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.58 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.