Φωνή της Χαλκιδικής 17-10-54 Αρ. Φύλλου 73

Κωδικός Πόρου: 00316-114879
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 17-10-54
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Παύλος Μελάς, υπουργείο παιδείας, Αριστοτέλης, τοπικισμός, έφεδροι
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 17-10-54 Αρ. Φύλλου 73
Ονομασία αρχείου: foni-17-10-54-73.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.03 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.