Φωνή της Χαλκιδικής 17-08-58 Αρ. Φύλλου 273

Κωδικός Πόρου: 00316-111372
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 17/8/1958
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: ΕΔΑ, κτηνίατροι, άγιο όρος, νίκη Πολυγύρου, κινητή έκθεση
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 17-08-58 Αρ. Φύλλου 273
Ονομασία αρχείου: foni-17-08-58-273.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.92 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.