Φωνή της Χαλκιδικής 17-07-55 Αρ. Φύλλου 112

Κωδικός Πόρου: 00316-113905
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 17-07-55
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: γυμνάσιο, Αγγλία, Κύπρος, Κασσάνδρα, τηλέφωνο, τεχνητή γονιμοποίηση, αγρότες, Αρναία
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 17-07-55 Αρ. Φύλλου 112
Ονομασία αρχείου: foni-17-07-55-112.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.60 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.