Φωνή της Χαλκιδικής 17-06-56 Αρ. Φύλλου 160

Κωδικός Πόρου: 00316-113073
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 17-06-56
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: νερό, τουρισμός, Κασσάνδρεια, Νικήτη
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 17-06-56 Αρ. Φύλλου 160
Ονομασία αρχείου: foni-17-06-56-160.pdf
Μέγεθος αρχείου: 11.10 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.