Φωνή της Χαλκιδικής 17-06-45 Αρ. Φύλλου 6 (186)

Κωδικός Πόρου: 00316-116193
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 17-06-45
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: ύπαιθρος, Λαϊκή Φωνή, επιδείξεις, φάρμακα, κοινοτικά συμβούλια
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 17-06-45 Αρ. Φύλλου 6 (186)
Ονομασία αρχείου: foni-17-06-45-6-186.pdf
Μέγεθος αρχείου: 5.02 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.