Φωνή της Χαλκιδικής 17-05-59 Αρ. Φύλλου 312

Κωδικός Πόρου: 00316-111237
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 17/5/1959
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Βερίκη, ΕΔΑ, διδάσκαλοι, Αργυρόπουλοι
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 17-05-59 Αρ. Φύλλου 312
Ονομασία αρχείου: foni-17-05-59-312.pdf
Μέγεθος αρχείου: 11.08 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.