Φωνή της Χαλκιδικής 17-04-55 Αρ. Φύλλου 99

Κωδικός Πόρου: 00316-113918
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 17-04-55
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: υπουργείο προεδρίας, ορκωμοσία, Αυστραλία, αθλητικά
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 17-04-55 Αρ. Φύλλου 99
Ονομασία αρχείου: foni-17-04-55-99.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.61 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.