Φωνή της Χαλκιδικής 17-03-57 Αρ. Φύλλου 199

Κωδικός Πόρου: 00316-111632
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 17/3/1957
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: μηχανότρατες, Αριστοτέλης, Τσάτσος, μουσείο, Χαλιαχούτης, Κυπριακό, συγκοινωνία, Άγιος Πρόδρομος, γεωργία
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 17-03-57 Αρ. Φύλλου 199
Ονομασία αρχείου: foni-17-03-57-199.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.00 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.