Φωνή της Χαλκιδικής 17-02-57 Αρ. Φύλλου 195

Κωδικός Πόρου: 00316-111713
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 17/2/1957
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Αριστοτέλης, αγρότες, Ράλλης, προφήτης Ηλίας, Βραστά, παιδεία, αεροπορία
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 17-02-57 Αρ. Φύλλου 195
Ονομασία αρχείου: foni-17-02-57-195.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.49 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.