Φωνή της Χαλκιδικής 16-11-58 Αρ. Φύλλου 286

Κωδικός Πόρου: 00316-111329
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 16/11/1958
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Μαλανδρής, ξενοδοχεία, ελαιουργείο, Κύπριοι, κασσάνδρα
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 16-11-58 Αρ. Φύλλου 286
Ονομασία αρχείου: foni-16-11-58-286.pdf
Μέγεθος αρχείου: 11.39 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ. Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.